Järjestys > Vartioimisliikkeet ja vartijat
YhteystiedotVartioimisliikkeet ja vartijat

Poliisi vastaa pääsääntöisesti yleisten paikkojen järjestyksestä ja turvallisuudesta. Vartioimisliikkeet ja niiden palveluksessa olevat vartijat ylläpitävät yksityistä turvallisuutta. Vartioimisliiketoiminnalla ei saa vaikeuttaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä taikka rikosten ennalta estämistä, selvittämistä tai syyteharkintaan saattamista.

Vartioimisliiketoiminta on luvanvaraista elinkeinotoimintaa. Luvan myöntää Poliisihallituksen turvallisuusalan valvonta. Se vastaa valtakunnallisesti yksityisten turvallisuuspalveluiden yleisestä valvonnasta ja ohjauksesta. Turvallisuusalan valvonta ja poliisilaitokset vastaavat yksityisten turvallisuuspalveluiden sekä vastaavien hoitajien, vartijoiden ja turvasuojaajien toiminnan valvonnasta toimialueellaan.

Vartioimisliikkeen palveluksessa olevilla vartijoilla tulee olla voimassa oleva paikallispoliisin myöntämä vartijaksi hyväksyminen. Vartijaksi hyväksytyltä edellytetään muun muassa sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen hyväksyttyä suorittamista. Vartijaksi hyväksytylle annetaan vartijakortti, joka on pidettävä vartioimistehtävissä mukana ja esitettävä pyydettäessä. Tiettyjen voimankäyttövälineiden kantaminen vartioimistehtävissä edellyttää lisäksi kyseiseen voimankäyttövälineeseen liittyvän erikoiskoulutuksen hyväksyttyä suorittamista

Vartijoiden toimivaltuudet ja velvollisuudet on määritelty