Passi > Passin myöntäminen alaikäiselle
YhteystiedotPassin myöntäminen alaikäiselle

Myös lapsi tarvitsee oman passin. EU-lainsäädännöstä johtuen lapselle on matkustamista varten haettava oma passi myös siinä tapauksessa, että hänet on aiemmin merkitty vanhemmalle myönnettyyn ns. vanhaan 10 vuoden passiin. Alle 12 -vuotiaalta lapselta ei oteta passia varten sormenjälkiä.

Alaikäiselle myönnetään passi vain huoltajien suostumuksella. Suostumus tarvitaan jokaiselta huoltajalta, ja se on ilmoitettava kirjallisesti, mikäli huoltaja ei ole paikalla passia haettaessa.  

Huoltajan suostumus -lomake

Passi voidaan myöntää ilman toisen huoltajan suostumusta vain erityisestä syystä, jos joltakin huoltajalta ei matkan, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi voida saada suostumusta.

Passin myöntäminen alaikäiselle voi olla mahdollista myös tilanteessa, jossa huoltaja epää suostumuksensa. Passin antamatta jättäminen on oltava selvästi vastoin lapsen etua ja on voitava pitää ilmeisenä, ettei lasta vastoin huoltajan suostumusta muutoin kuin tilapäisesti viedä toiseen valtioon. Passin myöntävä viranomainen selvittää kussakin tapauksessa, mikä on lapsen edun mukaista.

Lapsen tulee olla henkilökohtaisesti paikalla passihakemusta jätettäessä. Viisitoista (15) vuotta täyttänyt alaikäinen voi itsenäisesti laittaa vireille passi- tai henkilökorttihakemuksensa, jos hänellä on huoltajilta kirjallinen suostumus ja jos hänen henkilöllisyydestään voidaan varmistua. Lapsen henkilöllisyys todistetaan lähtökohtaisesti voimassa olevalla passilla tai henkilökortilla. Alle 18-vuotiaan henkilöllisyys voidaan todentaa myös hänen huoltajansa avulla. Tällöin huoltaja tunnistetaan hänen esittämästä henkilöllisyysasiakirjasta (voimassa oleva passi tai henkilökortti).

Tutustu myös:
Passin hakeminen
Passin hakijan tunnistaminen

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: