Ajokortti > Ajokortin uudistaminen
YhteystiedotAjokortin uudistaminen

Kun ajokortin voimassaoloaika on päättymässä, tehdään ajokortin uudistamista koskeva hakemus poliisille. Jos uudistamista haetaan korkeintaan kuusi kuukautta ennen uudistettavan ajokortin voimassaolon päättymistä, alkaa uuden ajokortin voimassaoloaika vanhan ajokortin voimassaolon päättymisestä lukien.

Uudistaminen ei pääsääntöisesti edellytä uuden kuljettajantutkinnon suorittamista. Uusi kuljettajantutkinto tulee kuitenkin suorittaa, jos aikaisemman ryhmän 1 ajokortin voimassaolon päättymisestä on kulunut yli kaksi vuotta tai ryhmän 2 ajokortin voimassaolon päättymisestä on kulunut yli vuosi.

Ajokorttia uudistettaessa tulee olla mukana:

 • 2 valokuvaa (jos hakija on toimittanut valokuvat ajokorttia varten 1.1.2010 jälkeen, uusia valokuvia ei pääsääntöisesti tarvita)
 • tietyissä tapauksissa lääkärinlausunto tai laajennettu lääkärinlausunto ajokorttia varten (enintään kuusi kuukautta vanha), kts. alla
 • aikaisempi ajokortti

Lääkärintodistus uudistamishakemuksen liitteenä

Ajokorttia uudistettaessa tulee hakemuksen liitteenä olla lääkärinlausunto tai laajennettu lääkärinlausunto riippuen ajokorttiluokasta ja hakijan iästä seuraavasti:

Ryhmän 1 ajokorttia uudistettaessa

 • Lääkärinlausunto ajokorttia varten
  • Jos uudistettavan ajokortin voimassaolo on päättynyt
  • Jos hakija täyttää 70 vuotta ennen uudistettavan ajokortin voimassaolon päättymistä (Esim. Jos uudistettavan ajokortin viimeinen voimassaolopäivä on hakijan 70-vuotissyntymäpäivä, tulee lääkärintodistus liittää uudistamishakemukseen, vaikka hakija ei ole vielä hakemuksen jättöhetkellä täyttänyt 70 vuotta)
 • Laajennettu lääkärinlausunto
  • Jos hakija on täyttänyt 70 vuotta ennen, kuin uudistamista koskeva hakemus jätetään poliisille
  • Jos hakija uudistaa sellaista ajokorttia, joka on annettu hänelle enintään viideksi vuodeksi siksi, että hakija on korttia myönnettäessä ollut täyttänyt 65 vuotta.

Ryhmän 2 ajokorttia uudistettaessa

 • Lääkärinlausunto ajokorttia varten
  • Jos uudistettavan ajokortin voimassaolo on päättynyt
  • Jos hakija täyttää 45 vuotta ennen uudistettavan ajokortin voimassaoloajan päättymistä (Esim. Jos uudistettavan ajokortin viimeinen voimassaolopäivä on hakijan 45-vuotissyntymäpäivä tai tätä myöhempi päivä, tulee lääkärinlausunto liittää uudistamishakemukseen)
 • Laajennettu lääkärinlausunto
  • Jos hakija on täyttänyt 68 vuotta ennen, kuin hakemus jätetään poliisille
  • Jos hakija täyttää 68 vuotta ennen uudistettavan ajokortin voimassaolon päättymistä. (Esim. Jos uudistettavan ajokortin viimeinen voimassaolopäivä on hakijan 68-vuotissyntymäpäivä  tai tätä myöhempi päivä, tulee laajennettu lääkärinlausunto liittää uudistamishakemukseen)

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: