Suojelupoliisi


Yhteystiedot
Ratakatu 12
PL 151
00121 HELSINKI

Puh 029 548 0131 vaihde.

SuosituimmatSuojelupoliisi (Supo) on operatiivinen turvallisuusviranomainen, jonka ydintoiminta-alueita ovat terrorismintorjunta, laittoman tiedustelun torjunta ja turvallisuustyö. Sen perusarvot ovat laillisuus, luotettavuus ja laatu. Suojelupoliisin lakisääteiset tehtävät määritellään poliisin hallinnosta annetussa laissa. Suojelupoliisi ylläpitää ja kehittää valmiuttaan kahdeksannen päällikkönsä, poliisineuvos Antti Pelttarin, johdolla – 220 supolaisen voimin.


Turvallisuusselvitykset uudistuvat vuoden 2015 alusta

Ensi vuoden alussa tulee voimaan uusi laki turvallisuusselvityksistä. Lain tarkoituksena on suojata keskeisimpiä yleisiä etuja, kuten valtion turvallisuutta ja maanpuolustusta. Uusi laki korvaa entisen runsaat kymmenen vuotta vanhan lain. 

Uusi laki antaa mahdollisuuden tehdä turvallisuusselvityksiä entistä useammista työtehtävistä. Selvitys voidaan vuoden vaihteen jälkeen tehdä esimerkiksi energia-, vesi- ja elintarvikehuollossa työskentelevistä sekä arvokuljetusten hoitajista.

Lain myötä Suojelupoliisiin perustetaan uusi turvallisuusselvitysrekisteri. Se sisältää tiedot tehdyistä selvityksistä ja myönnetyistä todistuksista. Rekisteriin liittyy myös uusi nuhteettomuusseuranta, jolla seurataan rekisteriin jo merkittyjen henkilöiden mahdollisia rikkeitä.

Suojelupoliisi tekee vastaisuudessakin perusmuotoisia ja laajoja turvallisuusselvityksiä. Suppeat selvitykset on määrä keskittää muutamalle poliisiyksikölle.

Lainmuutos mahdollistaa myös yritysturvallisuusselvitysten tekemisen kansallisesti. Niissä selvitetään yritysten vastuuhenkilöiden taustoja sekä yrityksen tietoturvaa ja kykyä hoitaa sitoumuksia.

Uusi laki ei tuo olennaisia muutoksia yritysten ja Suojelupoliisin nykyiseen yhteistyöhön.

Linkki oikeusministeriön tiedotteeseen 16.12.2014.

Linkki Suojelupoliisin henkilöturvallisuusselvitysten sivustolle.

Linkki Viestintäviraston uutiseen 16.12.2014 tietojärjestelmien arvioinnista.

Kommunikationsverket bedömer informationssystem, publicerad 16.12.2014.


Suojelupoliisin esite ja vuosikertomus 2013

Suojelupoliisin esite on ladattavissa tästä linkistä (pdf) tai tilattavissa sähköpostitse osoitteesta suojelupoliisi@poliisi.fi. Esite on saatavilla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Vuoden 2013 vuosikertomus on ladattavissa tästä linkistä (pdf) tai tilattavissa sähköpostitse osoitteesta suojelupoliisi@poliisi.fi. Vuosikertomus on saatavilla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.Hae sivustolta: