Tidsbokningen för tillståndstjänster på förhand

Tidsbokningar för att uträtta ärenden på polisinrättningarna görs i det tidsbokningssystemet för tillståndstjänster. Tid kan bokas samtidigt föt varje familjemedlem.
Läs mera
Kontakt information

Myndigheterna övar på Skatudden i Helsingfors under ledning av polisen

På onsdag övar myndigheterna på Skatudden i Helsingfors under ledning av polisen. Övningen genomförs i hamnområdet. Temat för övningen är en specialsituation på havet. I anslutning till övningen flyger också de finska och estniska myndigheternas helikoptrar över Obbnäsområdet.
Läs mera


Däckens höstskick vållar bekymmer - Däckratsior åter i hela landet

Sommardäckens höstskick har försämrats oroväckande. Efter ett mellanår arrangeras åter däckratsior i stor utsträckning i hela landet. Däckratsia 2014 – säkerhetskampanjen uppmanar bilisterna att förse sig med hyggliga sommardäck inför höstens regnväder. Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen agerar tillsammans för 18 gången för bättre däcksäkerhet.
Läs mera


Arkiverade pressmeddelandena   
Poliisista päivää -bloggar
Fältpraktik
Jessica & Vanessa
Polisaspiranter

Sök på webbplatsen: