Tidsbokningen för tillståndstjänster på förhand

Tidsbokningar för att uträtta ärenden på polisinrättningarna görs i det tidsbokningssystemet för tillståndstjänster. Tid kan bokas samtidigt föt varje familjemedlem.
Läs mera
Kontakt information

Polisen beslagtog 1,5 kilo tung och 7 kilo lätt narkotika under sin temaövervakning

Polisen skärpte övervakningen av gatuhandeln med narkotika i hela landet under några veckor under hösten. Under temaövervakningen beslagtog polisen ca 1,5 kilo tung narkotika, vilket utöver amfetamin även inbegriper heroin och kokain. Ungefär 7 kilo lätt narkotika beslagtogs, vilket omfattar en stor mängd marijuana och dessutom hasch och cannabis. Därutöver beslagtog polisen ca 600 cannabisplantor.
Läs mera


Överföring av skyddspolisen till att lyda under inrikesministeriet bereds

Inrikesministeriet har sänt på remiss ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen och av vissa lagar som har samband med den. Enligt förslaget överförs skyddspolisen från att lyda under Polisstyrelsen till att vara en polisenhet som lyder direkt under inrikesministeriet.
Läs mera


Arkiverade pressmeddelandena 
De senaste nyheterna
Mera.. RSS
PORA III nyheterna
 
Poliisista päivää -bloggar
Fältpraktik och tionde perioden
Jessica & Vanessa
Polisaspiranter

Sök på webbplatsen: