Tidsbokningen för tillståndstjänster på förhand

Tidsbokningar för att uträtta ärenden på polisinrättningarna görs i det tidsbokningssystemet för tillståndstjänster. Tid kan bokas samtidigt föt varje familjemedlem.
Läs mera
Kontakt information

Årets polis är Kauko Hakala som utvecklat och ger utbildning i fältledningssystemet

Överkommissarie Kauko Hakala vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors har valts till Årets polis 2014. Han har varit en central figur i utvecklingen av fältledningen inom polisens övervaknings- och alarmfunktioner samt i utbildningen i fältverksamhetsledning.
Läs mera


Precisionsalkometrar som placeras i polisbilarna tas i bruk – den misstänkte behöver inte längre föras till polisinrättningen

Under hösten och vintern tar polisinrättningarna i bruk rörliga precisionsalkometrar som placeras i polisbilarna. För närvarande har polisinrättningarna i Tavastland och Uleåborg två precisionsalkometrar i bruk. Under hösten tas 20 anordningar i bruk och under vintern de återstående 34.
Läs mera


Arkiverade pressmeddelandena   
Poliisista päivää -bloggar
Fältpraktik
Jessica & Vanessa
Polisaspiranter

Sök på webbplatsen: