Tidsbokningen för tillståndstjänster förnyas

Polisen har tagit i bruk ett nytt tidsbokningssystem. Tidsbokningar för att uträtta ärenden på polisinrättningarna görs i det förnyade tidsbokningssystemet för tillståndstjänster.
Läs mera
Kontakt information

Onödiga risker tas fortfarande i trafiken: polisens hastighetsövervakningsvecka avslöjade cirka 8 500 fall av fortkörning och en rad andra brott

Finska polisen deltog den 18–24 augusti i en hastighetsövervakningsoperation som genomfördes i Europeiska trafikpolisnätverkets (TISPOL) 30 medlemsländer. Under övervakningsveckan i Finland avslöjades sammanlagt ca 8 500 fall av fortkörning, varav ca 6 000 (ca 71 procent) genom automatövervakning. Dessutom grep polisen 60 efterlysta och avslöjade cirka 200 andra brott i samband med övervakningen.
Läs mera


Polisen delar ut affischer till högstadierna: Mobbning är ett brott

Den nationella skolfreden utlyses idag i Tammerfors. Polisen vill för sin del stödja temat genom att till alla högstadier skicka en affisch med rubriken: Mobbning är ett brott. På affischen uppmanas eleverna att ingripa vid mobbning. Om det inte hjälper att säga ifrån, ska man underrätta en lärare eller förälder om mobbningen.
Läs mera


Arkiverade pressmeddelandena 
De senaste nyheterna
Mera.. RSS
PORA III nyheterna
 
Poliisista päivää -bloggar
Fältpraktik
Jessica & Vanessa
Polisaspiranter

Sök på webbplatsen: