Passärendena blir elektroniska

Du kan nu inleda ansökan om pass eller identitetskort via internet. Ett vanligt pass kan i de flesta fall förnyas utan att besöka polisstationen om fotoateljén skickar ditt nya fotografi elektroniskt, om fingeravtryck har tagits av dig när du ansökte om ditt föregående pass för högst sex år sedan och om ditt namn inte har ändrat. För att ansöka om identitetskort måste du tills vidare besöka ett serviceställe för tillstånd.
Läs mera

Tidsbokningen för tillståndstjänster på förhand

Tidsbokningar för att uträtta ärenden på polisinrättningarna görs i det tidsbokningssystemet för tillståndstjänster. Tid kan bokas samtidigt föt varje familjemedlem.
Läs mera
Kontakt information

Böter för felaktig användning av mobiltelefon under körning

Under polisens riksomfattande intensivövervakning registrerades 305 påföljder för felaktig användning av mobiltelefon eller annan telekommunikationsutrustning. Dessutom registrerades 400 påföljder för försummelse att använda skyddsanordningar. Polisen övervakade förra veckan ouppmärksamhet i vägtrafiken och särskilt felaktig användning av mobiltelefon under körning. Resultaten samlades denna gång in under en övervakningsdag.
Läs mera


Namnen i underrättelseregistret betyder inte alltid brottsmisstanke

Suomen Kuvalehti har idag offentliggjort att flera offentliga personer skulle finnas med i polisens register över misstänka, dvs. i underrättelseregistret. Av nyhetsrapporteringen får man den uppfattningen att personerna eventuellt skulle ha upptagits i detta informationssystem uttryckligen som misstänkta för brott eller på grund av medverkan till brott.
Läs mera


Arkiverade pressmeddelandena 
De senaste nyheterna
Mera.. RSS
PORA III nyheterna
 
Poliisista päivää -bloggar
Det sista inlägget
Jessica & Vanessa
Polisaspiranter

Sök på webbplatsen: