Tidsbokningen för tillståndstjänster på förhand

Tidsbokningar för att uträtta ärenden på polisinrättningarna görs i det tidsbokningssystemet för tillståndstjänster. Tid kan bokas samtidigt föt varje familjemedlem.
Läs mera
Kontakt information

Begäran om kontroll av uppgifter som finns i polisens register ska göras personligen vid polisinrättningen

Det är möjligt att få information om de uppgifter som finns registrerade i personregistren genom att lämna en begäran om kontroll, som ska göras personligen vid en polisinrättning. Intresseorganisationen Effi, som arbetar för integritetsskydd och elektronisk frihet, har publicerat ett verktyg för kontroll av uppgifter på sin webbplats. Det är inte möjligt att kontrollera uppgifterna i polisens register med detta verktyg.
Läs mera


Polisen skärpte övervakningen av den tunga trafiken: Var tionde förare bröt mot bestämmelserna om kör- och vilotid, nio misstänks för rattfylleri

Polisen skärpte övervakningen av den tunga trafiken i hela landet 6–12.10. Totalt meddelades påföljder till 398 finländska och 82 utländska förare. Därutöver fick 171 förare en anmärkning. I de flesta fallen, 250 stycken, handlade det om brott mot kör- och vilotider. Därtill konstaterades 80 brott som gällde användningen av färdskrivare.
Läs mera


Arkiverade pressmeddelandena 
De senaste nyheterna
Mera.. RSS
PORA III nyheterna
 
Poliisista päivää -bloggar
Fältpraktik
Jessica & Vanessa
Polisaspiranter

Sök på webbplatsen: