Tidsbokningen för tillståndstjänster på förhand

Tidsbokningar för att uträtta ärenden på polisinrättningarna görs i det tidsbokningssystemet för tillståndstjänster. Tid kan bokas samtidigt föt varje familjemedlem.
Läs mera
Kontakt information

Polisen skärpte övervakningen av den tunga trafiken: Var tionde förare bröt mot bestämmelserna om kör- och vilotid, nio misstänks för rattfylleri

Polisen skärpte övervakningen av den tunga trafiken i hela landet 6–12.10. Totalt meddelades påföljder till 398 finländska och 82 utländska förare. Därutöver fick 171 förare en anmärkning. I de flesta fallen, 250 stycken, handlade det om brott mot kör- och vilotider. Därtill konstaterades 80 brott som gällde användningen av färdskrivare.
Läs mera


Polisens förvaltningsreform har inte försämrat nivån på trafikövervakningen

Nivån på trafikövervakningen har inte sjunkit på grund av polisens förvaltningsreform. Polisöverinspektör Risto Lammi, som ansvarar för trafiksäkerheten vid Polisstyrelsen, berättar att mätt i antalet årsverken har arbetstiden som använts för trafikövervakning under det gångna året ökat med 4,6 procent jämfört med 2013.
Läs mera


Arkiverade pressmeddelandena   
Poliisista päivää -bloggar
Fältpraktik
Jessica & Vanessa
Polisaspiranter

Sök på webbplatsen: