Ajokortti >
YhteystiedotAjokortti

Tieliikenteessä ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus, jonka osoituksena on ajokortti. Ajokorttia tulee pitää aina mukana ajossa. Ajokortti ei ole matkustusasiakirja tai virallinen henkilötodistus.

Kuhunkin ajokorttiluokkaan kuuluvat tietyt ajokorttilaissa yksityiskohtaisesti määritellyt ajoneuvot. Ajokorttiluokat jaotellaan ryhmän 1 ja ryhmän 2 ajokorttiluokkiin, joista jälkimmäiseen kuuluvat lähinnä raskaat ajoneuvot. Yksityiskohtaisempaa tietoa ajokorttiluokista ja niiden jaottelusta löytyy Liikenteen turvallisuusviraston internetsivuilta.

Ajo-oikeus on voimassa määräajan, joka on ajokorttiluokasta ja kortinhaltijan iästä riippuen 2 – 15 vuotta. Henkilöauton ja moottoripyörän ajokortit myönnetään pääsääntöisesti 15 vuodeksi ja kuorma-auton ja linja-auton ajokortit 5 vuodeksi kerrallaan. Määräajan päättyessä tehdään ajokortin uudistamista koskeva hakemus poliisille.

Ennen 19.1.2013 myönnetyt ajokortit ovat kuitenkin voimassa koko korttiin merkityn voimassaoloajan, kuitenkin enintään vuoteen 2033 asti. Tällöin vanhatkin ajokortit tulee viimeistään uusia.

Kaksoiskappaleen myöntäminen tai erityisehdon muutos eivät muuta vanhaa ajokorttia määräaikaiseksi.

Henkilötietojen (nimi ja henkilötunnus) on oltava ajan tasalla ajokortissa. Ajokortin kaksoiskappaletta täytyy hakea esimerkiksi silloin, kun sukunimi vaihtuu avioliiton seurauksena.

kuva

kuva

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: