Pass >
Kontakt information



Pass

Ett pass är ett resedokument som polisen utfärdar till finska medborgare. Ett pass är även ett officiellt identitetsbevis. 

När du använder ditt pass ska du tänka på följande: 

  • Du kan endast resa med ett personligt, giltigt pass. Detta gäller även barn. Med ett trasigt eller skadat pass kommer du inte heller igenom gränskontrollen.
  •  Kontrollera alltid med myndigheterna i destinationslandet eller med deras resebestämmelser med vilket slags pass du kan resa till landet i fråga och om destinationslandet ställer andra krav på till exempel passets giltighetstid.
  • Det namn och den personbeteckning som finns i passet ska vara aktuella när passet används. Om du t.ex. byter efternamn på grund av äktenskap måste du förnya ditt pass. Om dina personuppgifter har ändrats, kontrollera med magistraten att man har hunnit uppdatera uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Personuppgifterna i passet hämtas från befolkningsdatasystemet.
  • Du kan i regel inneha endast ett giltigt pass. När du ansöker om och får ett nytt pass slutar ditt gamla pass att gälla även om den giltighetstid som angetts i passet ännu inte har löpt ut.

Ett vanligt pass gäller i regel i fem år.

Bild på ett pass

kuva


Mer information:

Se även:





Utskrift

Share

Sök på webbplatsen: