Luvat > Ampuma-aseluvat > Rinnakkaislupa
YhteystiedotRinnakkaislupa

Ampuma-aseeseen tai aseen osaan, johon on annettu hallussapitolupa, voidaan hallussapitoluvanhaltijan suostumuksella antaa luonnolliselle henkilölle rinnakkainen oikeus hallussapitoon (rinnakkaislupa).

Huoltajien suostumuksella lupa haulikkoon, kivääriin, pienoiskivääriin tai yhdistelmäaseeseen voidaan kuitenkin antaa metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista taikka ampumaurheilua ja -harrastusta varten myös 15 vuotta vaan ei 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka muuten täyttää luvan saajaa koskevat edellytykset.

Huoltajan suostumus -lomake

Rinnakkaislupa voidaan erityisen painavasta syystä antaa ampumaurheilua ja -harrastusta varten 18 vuotta vaan ei 20 täyttäneelle henkilölle pistooliin, pienoispistooliin, revolveriin ja pienoisrevolveriin.

Rinnakkaislupa annetaan 10 vuodeksi, kuitenkin enintään hallussapitoluvan voimassaoloajaksi, jollei sitä ole erityisestä syystä annettava lyhyemmäksi ajaksi. Pistooliin, pienoispistooliin, revolveriin sekä pienoisrevolveriin lupa annetaan kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: