Luvat > Vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen
YhteystiedotVartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen

Vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi voidaan hyväksyä 18 vuotta, mutta ei 68 vuotta täyttänyt, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva henkilö. Hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen hyväksytty suorittaminen.

Vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen myöntää hakijan kotikunnan poliisilaitos. Hyväksymistä koskeva hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti. Hakemus voidaan jättää myös muulle kuin hakijan kotikunnan poliisilaitokselle.

Vartijaksi tai väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymistä haettaessa on oltava mukana:

  • selvitys vartijan tai väliaikaisen vartijan koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta
  • tarvittaessa selvitys erityisen voimankäyttökoulutuksen ja eräissä tehtävissä mukana pidettävään koiraan liittyvän tottelevaisuustarkastuksen hyväksytystä suorittamisesta
  • 2 valokuvaa.
Vartijaksi hyväksyminen on voimassa viisi vuotta. Se on kuitenkin voimassa enintään siihen saakka kun henkilö täyttää 68 vuotta. Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksytty henkilö voi toimia vartijana yhden kalenterivuoden aikana enintään neljä kuukautta. Erityisestä syystä vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymiseen voidaan liittää ehtoja ja muita rajoituksia.

Vartioimisliikkeellä ja muulla vartijan peruskoulutuksen järjestäjällä on oikeus saada poliisilta lausunto henkilön sopivuudesta vartijan tehtäviin tämän hakeutuessa koulutukseen.

Hakemuslomake vartijaksi ja väliaikaisesi vartijaksi hyväksymiseksi

» Palveluhinnasto

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: