Luvat > Palveluhinnasto 2014
YhteystiedotPalveluhinnasto 1.1.2014

Paikallispoliisin palveluhinnat

Matkustusasiakirjat, henkilöllisyyttä osoittavat asiakirjat ja henkilön tunnistaminen

Henkilökortti

 

Henkilökortti

53 €

Alaikäisen henkilökortti

36 €

Väliaikainen henkilökortti

33 €

Lukkiintuneen kortin avaamispyyntö
(lisäksi VRK:n maksu 10 € PUK-koodin sisältävän kirjeen tilauksesta)

10 €

Hylkäävä päätös

30 €

Henkilön tunnistaminen (väestötietolaki (661/2009) 66 ja 67 §, sähköinen tunnistuslaki (617/2009) 17 §)

43 €

Passi

 

Passi

48 €

Passi Suomen sotiin osallistuneelle

24 €

Tilapäinen passi

48 €

Pikapassi

65 €

Express-passi

83 €

Väliaikainen passi      

80 €

Merimiespassi

62 €

Hylkäävä päätös

45 €

Muukalaispassi ja pakolaisten matkustusasiakirja

 

Matkustusasiakirjan myöntäminen    

48 €

Hylkäävä päätös

45 €

Ajo-oikeus ja liikenne

Ajokortit

 

Ajokortin kaksoiskappale, ajokortin uudistaminen ja muut ajokorttilain (386/2022) 11 §:ssä tarkoitetut ajokortit

42 €

Ajokorttiluvan myöntäminen; lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan vastaava pysyvä ajokortti

60 €

Ajokorttiluvan myöntäminen; uusi lyhytaikainen ajokortti

58 €

Ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa

51 €

Alkolukkoajokortti

52 €

Ammattipätevyys-erityisehdon lisääminen

45 €

Ajokorttilupahakemuksen hylkäävä päätös

39 €

Erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen) (Trafin maksu)

12 €

Kansainvälinen ajokortti

14 €

Tilapäinen ajokortti

39 €

Väliaikainen ajokortti

14 €

Liikenneopettajalupa

39 €

Liikenneopettajaluvan kaksoiskappale

30 €

Ajokorttilain 91 §:n mukainen sopivuuslausunto

25 €

Moottoripyörän harjoituslupa

30 €

Opetuslupa

30 €

Opetuslupa (kaksi luvanhaltijaa)

50 €

Taksinkuljettajan ammattipätevyys

 

Taksinkuljettajan ajolupa

62 €

Henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale

30 €

Tien sulkeminen

 

Lupa tien sulkemiseen (tieliikenneasetus 182/1982 51 § 1 mom.)   

330 €

Päätös tien tilapäisestä sulkemisesta (tieliikenneasetus 51 § 3 mom.)

25 €

Vammaisen pysäköintilupa

30 €

Ampuma-aseet

Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat sekä ampumatarvikeluvat

 

Hankkimis- ja hallussapitolupa sekä yksityinen valmistamislupa

78 €

Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa

35 €

Poliisihallituksen myöntämän hankkimis- tai yksityisen valmistamisluvan perusteella myönnetty hallussapitolupa


38 €

Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa

35 €

Hankkimislupa tai yksityinen valmistamislupa tiedostoon merkittävälle aseelle

28 €

Hankkimislupa ulkomailla asuvalle

32 €

Rinnakkaislupa, kaasusumutinlupa, ampumatarvikelupa tai hankkimis- ja hallussapitolupa kaasuaseelle tai yksityinen valmistamislupa kaasuaseelle         

29 €
 

Aseenkäsittelylupa

42 €

Ilmoitus aseen osasta

25 €

Ilmoitus hallussapitoluvan siirrosta tiedostoon 1 €/ase vähintään

10 €

Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto
yhteisölle ja säätiölle

47 €/
1-10 asetta

Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto
yhteisön ja säätiön tiedostoon

35 €/
1-10 asetta

Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen

55 €

Ampuma-asekouluttajakoulutus

27 €

Kaksoiskappale, muu saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa tai lisäkortti, hallussapitoluvan uudistaminen tai ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen muuttaminen

25 €

Asevastaavan hyväksyntä

 

Asevastaavan hyväksyntä    

55 €

Asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale

25 €

Deaktivoitu ase

 

Deaktivoidun aseen tarkastaminen

24 €

Säilytystilojen tarkastus

 

Uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus
(ampuma-aselaki 1/1998 20 § 3 mom.)


80 €

Muu säilytystilojen tarkastus

65 €

Yksityinen siirto ja tuonti

 

Yksityinen ennakkosuostumus, yksityinen siirto- tai tuontilupa tai suostumus

27 €

Euroopan ampuma-asepassi

58 €

Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen

26 €

Euroopan ampuma-asepassin lisälehti

26 €

Arpajaiset ja rahankeräykset

Arvauskilpailut

 

Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva ilmoitus

26 €

Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva muutos

24 €

Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös)

24 €

Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa
(Arpajaislaki 1047/2001 56 §)


26 €

Pelikasinon tarkastuskäynti

300 €

Rahankeräys

 

Rahankeräyslupa

53 €

Rahankeräysluvan muutos

22 €

Tavara-arpajaiset

 

Tavara-arpajaislupa

59 €

Tavara-arpajaisluvan muutos

29 €

Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös)

31 €

Tavaravoittoautomaatti

 

Tavaravoittoautomaattilupa

33 €

Tavaravoittoautomaattiluvan muutos

20 €

Turva-ala

Järjestyksenvalvojat

 

Järjestyksenvalvojakoe

122 €

Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen

45 €

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen muuttaminen

36 €

Järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale

36 €

Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen /henkilö

25 €

Järjestyksenvalvojien asettaminen (järjestyslaki (612/2003) 22 §)

169 €

Järjestyksenvalvojien asettamisen muuttaminen

135 €

Järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 25 §:n mukainen sopivuuslausunto järjestyksenvalvojakoulutukseen hakeutuneesta


25 €

Turvasuojaajat

 

Turvasuojaajaksi hyväksyminen

49 €

Turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen

41 €

Turvasuojaajakortin kaksoiskappale

41 €

Turvatarkastus

 

Turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksyminen

58 €

Turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksymisen muuttaminen

47 €

Turvallisuusselvitys

 

Suppea turvallisuusselvitys

44 €

Vartijat

 

Vartijaksi hyväksyminen

47 €

Vartijaksi hyväksymisen muuttaminen

38 €

Vartijakortin kaksoiskappale

38 €

Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen

39 €

Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen

30 €

Väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale

30 €

Voimankäyttökoulutuksen suoritustietojen merkitseminen väliaikaiselle vartijakortille

20 €

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 59 §:n mukainen sopivuuslausunto

25 €

Ulkomaalaisluvat ja unionin kansalaisen oleskeluoikeus

Oleskelulupa

 

Oleskelulupa

158 €

Opiskelijat, alaikäiset

118 €

Oleskelulupakortin uudistaminen

77 €

Oleskeluoikeuden rekisteröinti ja oleskelukortti

 

Unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröinti

50 €

Todistus pysyvästä oleskeluoikeudesta

25 €

Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti tai pysyvä oleskelukortti

115 €

Oleskelukortin uudistaminen

90 €

Viisumi

 

Viisumin jatkaminen

30 €

Yleisötilaisuudet ja ilmoitukset

Yleisötilaisuudet

 

Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely

25 €

Ilotulitusnäytöksen järjestämistä koskevan ilmoituksen käsittely

25 €

Yleisötilaisuutta koskeva päätös, työaikaa enintään 2 h
Jos yleisötilaisuutta koskevan päätöksen valmisteluun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi käytetään työaikaa enemmän kuin 2 h, maksuna peritään 64 €/h, mutta korkeintaan 640 €.

Ilmoitukset

55 €

 

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 4 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely

32 €

Alkoholilain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely           

16 €

Räjäytystyön suorittamista koskevan ilmoituksen käsittely

25 €

 

Poliisihallituksen palveluhinnat

Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet

 

Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä A
(tarkastukset suoritetaan Poliisihallituksen toimitiloissa)

17 €/ase

Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä B
(tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa ja asiakkaan välineillä ja asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avustavan henkilökunnan ja asiakkaalla on hyväksytty laatujärjestelmä) 
3 €/ase

Patruunoiden tyyppitarkastus

800 €

Patruunoiden erätarkastus     

360 €

Patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi

450 €

Patruunatehtaan yleistarkastus

2 700 €

Kaasusumuttimen kaupallinen tuontilupa

59 €

Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa

127 €

Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa

127 €

Kaupallinen ennakkosuostumus

36 €

Kaupallinen tuontilupa

59 €

Kaupallinen siirtolupa

36 €

Määräaikainen kaupallinen siirtolupa

36 €

Määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus

30 €

Kaupallinen vientilupa

127 €

Kaupallinen kauttakuljetuslupa

Yksityinen vientilupa

127 €

100 €

Ampuma-aseen merkintä

10 €/ase

Asealan elinkeino

 

Asealan elinkeinolupa

350 €

Asealan elinkeinoluvan muutos

Elinkeinonharjoittajan muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös

175 €

100 €

Vastuuhenkilön koe

Vastuuhenkilön hyväksyminen

150 €

150 €

Ase-elinkeinonharjoittajalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:

 

Asealan kaupan harjoittaja     

170 €

Asealan kaupan harjoittaja (ainoastaan patruunakauppa)

85 €

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaja

170 €

Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista harjoittava (ei peritä, jos harjoittaa myös valmistamista samassa toimipaikassa)

85 €

Ampumaradan pitäjä

85 €

Ampuma-aseiden käyttöön kouluttaja

85 €

Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen.
Jos asealan elinkeinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toiminnon mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa.

 

Asekeräilijä

 

Asekeräilijäksi hyväksyminen           

225 €

Asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos         

115 €

Päätös asekeräilijän oikeudesta tiedoston pitämiseen

85 €

Erityisen vaarallinen ampuma-ase

 

Hankkimislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan

110 €

Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa

55 €

Yksityinen valmistamislupa erityisen vaarallisen ampuma-aseen tai aseen osan valmistamiseen tai muuntamiseen

110 €

Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa

55 €

Rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan

55 €

Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa

28 €

Ampumarata

Ampumaradan perustaminen
Ampumaradan muuttaminen400 €
200 €

Arvauskilpailut

 

Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva ilmoitus

26 €

Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva muutos

24 €

Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös)

24 €

Bingo

 

Bingolupa

150 €

Bingoluvan muutos

40 €

Pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen

40 €

Rahankeräys

 

Rahankeräyslupa

280 €

Rahankeräysluvan muutos

95 €

Tavara-arpajaiset

 

Tavara-arpajaislupa

280 €

Tavara-arpajaisluvan muutos

95 €

Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös)

35 €

Vartioimisliikelupa

 

Vartioimisliikelupa      

350 €

Vartioimisliikeluvan muuttaminen      

175 €

Muutosilmoituksen käsittelymaksu

65 €

Vartioimisliikkeen toimittaman muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös

100 €

Vartioimisliikelupien haltijoilta perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:

 

vartijoiden määrä enintään 5
päätoimipaikka
toimipaikka


180 €
155 €

vartijoiden määrä 6―10
päätoimipaikka
toimipaikka


230 €
210 €

vartijoiden määrä 11―50
päätoimipaikka
toimipaikka


300 €
250 €

vartijoiden määrä 51―200
päätoimipaikka
toimipaikka


400 €
300 €

vartijoiden määrä 201 tai enemmän
päätoimipaikka
toimipaikka


600 €
450 €

Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu vartioimisliikelupa.

 

Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen

 

Vastaavaksi hoitajaksi, vastaavan hoitajan sijaiseksi tai väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen

150 €

Hyväksymisen muuttaminen

150 €

Järjestyksenvalvojakouluttajat

 

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen

150 €

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen muuttaminen

120 €

Vartijan voimankäyttökouluttajat

 

Voimankäyttökouluttajaksi tai asekouluttajaksi hyväksyminen

150 €

Hyväksymisen muuttaminen

120 €

Muut Poliisihallituksen luvat

 

Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön

45 €

Poliisivaltuuksien myöntäminen

90 €

 

Poliisiammattikorkeakoulun palveluhinnat

Koiran tottelevaisuustarkastus

 

Vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus

100 €

Järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus

75 €

Tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen

25 €

Voimankäyttökouluttajan koulutus

 

Voimankäytön kouluttajakoulutus

1 000 €

Asekouluttajakoulutus

2 500 €

Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus

400 €

Asekouluttajan kertauskoulutus

600 €

Järjestyksenvalvojakouluttajan koulutus

 

Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssi

800 €

Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin teoriaosa

400 €

Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssi

450 €

Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssin teoriaosa

300 €

 

Suojelupoliisin palveluhinnat

Turvallisuusselvitys

 

Perusmuotoinen turvallisuusselvitys

102 €

Laaja turvallisuusselvitys

155 €

 

 

Muut palveluhinnat

 

 

Muu hakemuksesta annettava päätös

30 €

Pyynnöstä annettava todistus

24 €

Muu ilmoituksen perusteella tehtävä päätös

Tarkastuspassi

43 €

20 €

Henkilötietolain (523/1999) 26 §:n mukainen tarkastusoikeus.
Tarkastusoikeuden käyttäminen useammin kuin kerran vuodessa


62 €

 

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: