Luvat > Ampuma-aseluvat
YhteystiedotAmpuma-aseluvat

Poliisi myöntää ampuma-aseiden ja aseen osien hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavia lupia. Luvat myöntää hakijan kotikunnan poliisilaitos. Lupahakemus on jätettävä poliisilaitokselle henkilökohtaisesti. Ampuma-aseen ja kaasusumuttimen hankintaan ja hallussapitoon oikeuttava lupa voidaan antaa myös Suomessa rekisteröidylle tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle ja säätiölle.

Ampuma-aseen ja aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon on oltava hyväksyttävä käyttötarkoitus. Hakijan pitää myös täyttää hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset.

Ampuma-aselain mukaiset lupahakemukset joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta saatetaan vireille 26.11.2012 lukien suullisella hakemuksella, jonka hakemuksen vastaanottanut virkailija kirjaa poliisin asetietojärjestelmään. Hakijan on kuitenkin aina esitettävä hakemuksensa perustelut kirjallisesti.

Aseen hankkimislupaa haettaessa on oltava mukana

  • passi tai henkilökortti (ajokortti ei ole henkilöllisyyttä osoittava asiakirja.)
  • hakemuksen perustelut kirjallisina ja muut hakemuksen perustelemiseen tarvittavat asiakirjat
  • sotilaspassi, siviilipalvelustodistus, kutsuntatodistus tai todistus palvelusta vapauttamisesta
  • ampuma-aseen käyttötarkoituksen mukaiset todistukset

Hankkimislupa on voimassa enintään kuusi kuukautta muilla kuin asekeräilijöillä, joille se on voimassa enintään vuoden. Hankkimis- ja hallussapitoluvan nojalla hankittu ampuma-ase tai aseen osa on esitettävä luvan myöntäneellä poliisilaitoksella 30 päivän kuluessa ampuma-aseen tai aseen osan hankkimisesta, mutta kuitenkin ennen hankkimisluvan voimassaolon päättymistä.

Palveluhinnasto

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: