Råd > Larmtjänst
Kontakt informationLarmtjänst

Nödcentralerna ansvarar för polisens larmtjänst som har jour dygnet runt.

Om du är i akut behov av polishjälp skall du ringa det allmänna nödnumret 112 och tillkalla polis. Du behöver inte slå riktnumret när du ringer nödnumret, inte ens om du ringer med en mobiltelefon. Samtal till nödnumret dirigeras alltid till närmaste nödcentral.

Om omständigheterna kräver är polisen skyldig att prioritera sina uppdrag. Uppdrag som gäller liv och hälsa går före andra brådskande uppdrag.

Polisen hanterar icke-brådskande ärenden under tjänstetid

Ring inte nödnumret om du vill ha information av polisen om tillstånd, fordonsföreskrifter eller till exempel om hur undersökningen av ett gammalt brott framskrider. Anmälningar som gäller andra än akuta ärenden ska du göra per telefon till din lokala polisinrättning under tjänstetid. Kontaktinformation till polisinrättningen hittar du genom att välja kommunens namn på polisens webbplats www.polis.fi under "Kontaktinformation".

Utskrift

Share

Sök på webbplatsen: