Luvat > Lomakkeet
YhteystiedotLomakkeet

Sähköinen lomake vaatii tunnistautumisen ennen ilmoituksen täyttämistä.

Arpajaisluvat

Arvauskilpailut

Aselupalomakkeet

Terveydenhuollon ammattihenkilön ampuma-aseilmoitus

Skjutvapenanmälan av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Perustelulomakkeet

 • Perustelut metsästys pdf | doc
 • Perustelut ampumaurheilu pdf | doc
 • Perustelut ampuma-aselain mukainen lupa pdf | doc
 • Aseen omistajan ja/tai huoltajien suostumus rinnakkaisluvan myöntämiseen pdf | doc
  Lomaketta käytetään haettaessa ampuma-aseen tai aseen osan rinnakkaislupaa

Kaksoiskappalehakemus pdf | doc
Lomaketta käytetään yksityishenkilön, yhteisön tai säätiön hakiessa kaksoiskappaletta ampuma-aselaissa tarkoitetuissa tapauksissa (esim. kadonneen tai turmeltuneen lupatodistuksen tilalle tai luvanhaltijan henkilötietojen muuttuessa)

Suostumus ampuma-asekouluttajaksi pdf | doc
Lomaketta käytetään yhdistyslain 4 §:n mukaisen yhdistyksen hakiessa ampuma-asekouluttajan asettamista

Ase10
Lomaketta käytetään haettaessa yksityistä tuontilupaa

 • ampuma-aseiden
 • aseen osien
 • ampumatarvikkeiden
 • kaasusumuttimien
 • yksityistä käyttöä varten tapahtuvaan maahantuontiin (siirto/tuonti)
  Lupa tarvitaan, kun henkilöllä ei ole oikeutta hankkimisluvan nojalla tuoda esinettä maahan.

Ase10a
Liite yksityiseen tuontilupaan

Ase11
Lomaketta käytetään hakemukseen ja suostumukseen suomalaiselle ulkomailla annettavaa

 • ampuma-aseen
 • aseen osan
 • ampumatarvikkeiden
 • kaasusumuttimen
 • hankkimiseen oikeuttavaa lupaa varten

Ase12
Lomaketta käytetään hakemukseen ja ennakkosuostumukseen

 • ampuma-aseiden
 • aseen osien
 • ampumatarvikkeiden
 • erityisen vaarallisten ammusten
  siirtämiseksi Suomeen toisesta EU-jäsenvaltiosta. Ennakkosuostumus toimitetaan esineiden lähtövaltion viranomaisille haettaessa siirtolupaa

Ase13
Lomaketta käytetään hakemukseen ja siirtolupaan

 • ampuma-aseiden
 • aseen osien
 • ampumatarvikkeiden
 • erityisen vaarallisten ammusten
  siirtämiseksi Suomesta.
  Siirtolupa on oltava aina siirrettäessä esineitä EU-jäsenvaltiosta toiseen, mikäli siirto ei perustu asepassiin tai hallussapitolupien vastavuoroiseen tunnustamiseen jäsenvaltioiden kesken.

Ase13a
Liite hakemukseen ja siirtolupaan Suomesta

Ilmoitus luvattomasta ampuma-aseesta, aseen osasta, patruunasta, erityisen vaarallisesta ammuksesta tai räjähteestä (sähköinen lomake)

Automaattinen liikennevalvonta

Bingolupa

Ensitunnistaminen (sähköinen tunnistuslaki 617/2009

Eräitä peliautomaatteja ja laitteita koskevat luvat

Ilmoitus alkoholitarjoilusta

Ilmoitus yleisestä kokouksesta, yleisötilaisuuden järjestämisestä

Järjestyksenvalvonta

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Omien tietojen tarkastaminen poliisin henkilörekisteristä

Pysäköintilupa

Rahankeräysluvat

Tavaravoittoautomaattilupa

 Turvallisuusselvitykset

Ulkomaalaisluvat


 

 

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: