Luvat > Lomakkeet
YhteystiedotLomakkeet

Sähköinen lomake vaatii tunnistautumisen ennen ilmoituksen täyttämistä.

Automaattinen liikennevalvonta

Ensitunnistaminen (sähköinen tunnistuslaki 617/2009

Ulkomaalaisluvat

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Arpajaisluvat

Arvauskilpailut

Bingolupa

Tavaravoittoautomaattilupa

Eräitä peliautomaatteja ja laitteita koskevat luvat

Rahankeräysluvat

Ilmoitus yleisestä kokouksesta, yleisötilaisuuden järjestämisestä


Ilmoitus alkoholitarjoilusta

Järjestyksenvalvonta

Pysäköintilupa

Aselupalomakkeet

Terveydenhuollon ammattihenkilön ampuma-aseilmoitus

Skjutvapenanmälan av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Perustelulomakkeet

 • Perustelut metsästys pdf | doc
 • Perustelut ampumaurheilu pdf | doc
 • Perustelut ampuma-aselain mukainen lupa pdf | doc
 • Aseen omistajan ja/tai huoltajien suostumus rinnakkaisluvan myöntämiseen pdf | doc
  Lomaketta käytetään haettaessa ampuma-aseen tai aseen osan rinnakkaislupaa

Kaksoiskappalehakemus pdf | doc
Lomaketta käytetään yksityishenkilön, yhteisön tai säätiön hakiessa kaksoiskappaletta ampuma-aselaissa tarkoitetuissa tapauksissa (esim. kadonneen tai turmeltuneen lupatodistuksen tilalle tai luvanhaltijan henkilötietojen muuttuessa)

Suostumus ampuma-asekouluttajaksi pdf | doc
Lomaketta käytetään yhdistyslain 4 §:n mukaisen yhdistyksen hakiessa ampuma-asekouluttajan asettamista

Ase10
Lomaketta käytetään haettaessa yksityistä tuontilupaa

 • ampuma-aseiden
 • aseen osien
 • ampumatarvikkeiden
 • kaasusumuttimien
 • yksityistä käyttöä varten tapahtuvaan maahantuontiin (siirto/tuonti)
  Lupa tarvitaan, kun henkilöllä ei ole oikeutta hankkimisluvan nojalla tuoda esinettä maahan.

Ase10a
Liite yksityiseen tuontilupaan

Ase11
Lomaketta käytetään hakemukseen ja suostumukseen suomalaiselle ulkomailla annettavaa

 • ampuma-aseen
 • aseen osan
 • ampumatarvikkeiden
 • kaasusumuttimen
 • hankkimiseen oikeuttavaa lupaa varten

Ase12
Lomaketta käytetään hakemukseen ja ennakkosuostumukseen

 • ampuma-aseiden
 • aseen osien
 • ampumatarvikkeiden
 • erityisen vaarallisten ammusten
  siirtämiseksi Suomeen toisesta EU-jäsenvaltiosta. Ennakkosuostumus toimitetaan esineiden lähtövaltion viranomaisille haettaessa siirtolupaa

Ase13
Lomaketta käytetään hakemukseen ja siirtolupaan

 • ampuma-aseiden
 • aseen osien
 • ampumatarvikkeiden
 • erityisen vaarallisten ammusten
  siirtämiseksi Suomesta.
  Siirtolupa on oltava aina siirrettäessä esineitä EU-jäsenvaltiosta toiseen, mikäli siirto ei perustu asepassiin tai hallussapitolupien vastavuoroiseen tunnustamiseen jäsenvaltioiden kesken.

Ase13a
Liite hakemukseen ja siirtolupaan Suomesta

Ilmoitus luvattomasta ampuma-aseesta, aseen osasta, patruunasta, erityisen vaarallisesta ammuksesta tai räjähteestä (sähköinen lomake)

Omien tietojen tarkastaminen poliisin henkilörekisteristä

 Turvallisuusselvitykset

 

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: