Luvat > Vartijaksi ja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen > Vartijan erityinen voimankäyttökoulutus
YhteystiedotVartijan erityinen voimankäyttökoulutus

Vartija saa kantaa ampuma-asetta, kaasusumutinta ja teleskooppipatukkaa ainoastaan, jos hän on saanut sisäasiainministeriön vahvistamat vaatimukset täyttävän erityisen voimankäyttökoulutuksen ja osoittanut vuosittain, että hänellä on riittävä ampuma-aseen käsittelytaito ja ampumistaito. Väliaikainen vartija ei saa kantaa ampuma-asetta.

Vartijan erityinen voimankäyttökoulutus koostuu yleisestä osasta ja ampuma-asetta, kaasusumutinta tai teleskooppipatukkaa koskevasta erityisestä osasta. Koulutuksen tavoitteena on, että vartija osaa hätävarjelua, pakkotilaa ja muita voimankäytön valtuuksia koskevat periaatteet. Hän hallitsee kantamiensa voimankäyttövälineiden käytön ja omaa sellaiset ihmisten käsittelytaidot, että pystyy toimimaan uhkatilanteissa ja niiden torjunnassa kokonaisarviointiin perustuen puolustettavalla tavalla ja muutenkin hyväksyttävästi.

Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että vartija osaa toimia asiallisesti ja puolueettomasti sekä ensisijassa sovinnollisuutta edistäen.

Vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen johtajana ja kouluttajana saa toimia ainoastaan henkilö, joka on hyväksyttävästi suorittanut Poliisikoulun järjestämän kouluttajakoulutuksen. Koulutus koostuu yleisestä osasta ja ampuma-asekoulutuksen antamiseen liittyvästä erityisosasta. Ampuma-asekoulutuksen antaminen edellyttää sekä yleisen että erityisen osan suorittamista. Yleisen osan pituus on vähintään 40 tuntia ja erityisen osan pituus vähintään 80.

Vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen rakenteesta, sisällöstä, tavoitteista ja kouluttajista on säädetty sisäasiainministeriön asetuksessa vartijan erityisestä voimankäyttökoulutuksesta.

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: