Ajokortti > Ajokortin kaksoiskappale
YhteystiedotAjokortin kaksoiskappale

Poliisi myöntää ajokortin kaksoiskappaleen, jos ajokortti on kadonnut, turmeltunut, tuhoutunut tai anastettu taikka sen valokuvasta ei enää voida haltijaa vaikeudetta tunnistaa. Jos ajokortti myöhemmin löytyy, se on luovutettava poliisille. Ajokortin haltijan nimen tai henkilötunnuksen muutoksen johdosta hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa muutoksesta.

Ajokortin kaksoiskappaletta haetaan poliisilta kirjallisesti. Kaksoiskappalehakemuksen voi jättää mihin tahansa poliisin palvelupisteeseen, jossa käsitellään ajokorttiasioita. Lupa on maksettava hakemusta jätettäessä.

Ajokorttihakemuksen jättämistä varten voi varata ajan useimpiin poliisin palvelupisteisiin poliisin ajanvarausjärjestelmän kautta.

Kaksoiskappaletta ei myönnetä, jos ajo-oikeuden haltijalla on vakinainen asuinpaikka jossakin muussa EU- tai ETA-maassa. Tällöin kaksoiskappaletta tulee hakea asuinpaikan ajokorttiviranomaiselta.

Ajokortin kaksoiskappaletta haettaessa on oltava mukana:

  • 2 valokuvaa (jos hakija on toimittanut valokuvat ajokorttia varten 1.1.2010 jälkeen, uusia valokuvia ei pääsääntöisesti tarvita)
  • kirjallinen selvitys, jos ajokortti on anastettu, kadonnut tai tuhoutunut
  • entinen ajokortti, jos se on tallella

Hakijalla on mahdollisuus saada ajokortin kaksoiskappaleen toimitusajaksi maksullinen väliaikainen ajokortti. Se on voimassa enintään kolme kuukautta.

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: