Polisstyrelsen

Kontakt information

Kontaktinformation
Stinsgatan 14
PL 22
00521 HELSINGFORS

Tel. 0295 480 181

Undvik trängsel och köer – förnya ditt pass i tid

03.05.2011

På sommaren är polisens tillståndstjänst mest belastad. Därför lönar det sig att skaffa pass i god tid före sommarresan. Så besparas man från trängsel och köer, som i värsta fall kan vara många timmar långa. Man undviker köerna bäst genom att boka tid till tjänsten i förväg på polisens webbsida. Man kan också boka tid per telefon. Bokningen och polisinrättningarnas kontaktuppgifter finns på polisens webbsida.

Passet ska alltid ansökas personligen. Även barn ska vara personligen på plats när pass ansöks för dem. Med till polisinrättningen tar man det gamla passet eller ett identitetskort samt ett färskt foto. Det lönar sig att bli fotograferad i en fotoateljé, för passfotot ska nuförtiden uppfylla de strikta kvalitetsstandarderna för foton i biometriska pass.

Av personer över 12 år tas även fingeravtryck som sparas i passet. Fingeravtrycken tas vid servicedisken när passet ansöks och det tar endast några minuter.

Polisen måste försäkra sig om varje passökandes identitet. Ifall den sökande inte har ett gammalt pass eller ett av polisen beviljat identitetskort, utförs vid polisinrättningen en identifiering bl.a. genom att kontrollera register och intervjua den sökande. Detta är nödvändigt för att kunna bevilja ett pass. Enbart körkort är inte ett godtagbart dokument för att identifiera den som söker pass.

Sökande under 18 år ska dessutom ha vårdnadshavarnas skriftliga samtycke för att bli beviljade pass ifall vårdnadshavarna inte är personligen närvarande när passet ansöks. En blankett för skriftligt samtycke finns på polisens webbsidor.

Passets giltighetstid är normalt fem år. Priset för ett normalt pass är 53 euro och leveranstiden cirka en vecka. Snabbpassets leveranstid är 2 - 3 dagar och priset 63 euro. Ett sk. expresspass levereras på en dag och priset är 82 euro. Expresspasset kan hämtas endast från Gardets polisstation i Helsingfors eller från Rörliga polisens flygplatsenhet på Helsingfors-Vanda flygplats.

På grund av förändringar i polisens kassasystem måste passet betalas med kontanter. Avgiften uppbärs när du lämnar in ansökan.

Mera uppgifter: www.poliisi.fi/luvat/passi


Tillbaka | UtskriftShare

Sök på webbplatsen: