Tietoa poliisista > Tiedotearkisto
Yhteystiedot

Entistä monikäyttöisempi kortti edistää sähköistä asiointia: Henkilökorttiin voi yhdistää sairausvakuutustiedot

01.06.2004
Ministeriön tiedotusyksikkö

Kesäkuun alusta lähtien kansalaiset voivat yhdistää poliisin myöntämään henkilökorttiin myös sairausvakuutustietonsa. Tällöin apteekkien tarvitsema henkilötunnus painetaan viivakoodina henkilökortin taakse. Lisäksi henkilökortin taakse voidaan merkitä tiedot erityiskorvattavista lääkkeistä, työpaikkakassaan kuulumisesta sekä määräaikaisesti vakuutetun vakuuttamisaika. Henkilökortti on entistä monikäyttöisempi ja paremmin sähköistä asiointia edistävä kortti. Henkilökortti toimii todistuksena henkilöllisyydestä. Uusimmat kortit kelpaavat myös passin sijasta matkustusasiakirjana. Suomen kansalainen voi käyttää 1.3.1999 jälkeen myönnettyä, voimassaolevaa henkilökorttia matkustusasiakirjana Pohjoismaiden lisäksi EU-maissa, Sveitsissä ja San Marinossa. Ulkomaalaiselle myönnetty henkilökortti ei käy matkustusasiakirjana eikä myöskään ilman huoltajien suostumusta alaikäiselle myönnetty alaikäisen henkilökortti ja väliaikainen henkilökortti. [Varmenteen avulla tapahtuva sähköinen asiointi on turvallista

Kaikissa poliisin myöntämissä uusissa henkilökorteissa on Väestörekisterikeskuksen myöntämä kansalaisvarmenne. Kansalaisvarmenne on sähköinen henkilöllisyys, joka sisältää etunimen, sukunimen ja sähköisen asiointitunnuksen. Varmenteeseen voidaan lisätä myös sähköpostiosoite, joka helpottaa viestien allekirjoittamista ja salaamista. Lisäksi se mahdollistaa myös kahdensuuntaisen asioinnin eli viranomainen voi lähettää vastauksen, luvan tms. jatkossa myös kansalaisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Varmenteen avulla tapahtuva sähköinen asiointi on turvallista. Henkilökortilla voi tunnistautua jo noin 50:een julkisen ja yksityisen sektorin palveluun. Sillä voi mm. tehdä muuttoilmoituksen ja patenttihakemuksen. Kortilla voi käyttää myös monia kuntien sähköisiä palveluita. Palveluiden määrä kasvaa koko ajan.

Sairausvakuutustietoja sisältävää henkilökorttia voi käyttää nykyisen sairausvakuutuskortin (Kela-kortin) sijasta esimerkiksi asioitaessa apteekissa tai lääkäriasemilla.

Henkilökorttia kehitetään jatkossa siten, että se tarjoaa mahdollisuuden kuntasovellusten lataamiseen kortin sirulle.

Sairausvakuutustiedoin varustettua henkilökorttia voi hakea poliisilta sekä yhteispalvelusopimuksen tehneistä Kelan toimistoista

Henkilökortin myöntää kihlakunnan poliisilaitos. Sairausvakuutustiedoin varustettua henkilökorttia voi hakea poliisilaitoksilta ja niistä Kelan toimistoista, jotka ovat tehneet poliisin kanssa yhteispalvelusopimuksen. Henkilökortti on voimassa viisi vuotta. Jos kortille merkityt sairausvakuutustiedot muuttuvat kortin voimassaoloaikana ja korttia halutaan edelleen käyttää sairausvakuutuskorttina, kortti täytyy uusia.

Henkilökorttihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti. Kelan toimistoon hakemusta jätettäessä hakijan henkilöllisyys tarkistetaan voimassa olevasta henkilökortista tai passista. Jos hakijalla ei ole kumpaakaan asiakirjaa, Kela ohjaa asiakirjattomat hakijat hakemaan henkilökorttia poliisilaitokselta.

Yksi asiointikerta viranomaisen luona riittää. Henkilökortin voi noutaa mistä tahansa hakijan toivomasta poliisilaitoksesta, se voidaan postittaa hakijalle tai kortin voi noutaa hakijan valtuuttama edustaja.

Henkilökortti maksaa 40 euroa. Poliisi ja Kela perivät henkilökortista maksun hakemusta jätettäessä.

Sairausvakuutustietojen yhdistämistä henkilökorttiin on valmisteltu SM:n työryhmässä

Sairausvakuutustietojen yhdistämistä henkilökorttiin on valmisteltu sisäasiainministeriön asettamassa työryhmässä. Työryhmän tehtävänä oli mm. selvittää ja suunnitella, mitä toiminnallisia ja teknisiä muutoksia tarvitaan yhteisen sähköisen henkilökortin toteuttamiseksi kortin osalta sekä kortin hakemiseen, myöntämiseen, toimittamiseen ja rekisteröintijärjestelmiin liittyvien yhteisten teknisten ratkaisujen osalta.

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, tietohallintopäällikkö Kaarlo Korvola, (09) 160 42796, SM, neuvotteleva virkamies Anne Aaltonen, (09) 160 42224, SM/poliisiosasto, ylitarkastaja Leena Piipponen, (09) 160 44603, SM/poliisiosasto, osastopäällikkö Veikko Hytönen, 020 43 43800, Kela, kehityspäällikkö Merja Hovi, (09) 2291 6636, Väestörekisterikeskus <!---->]

Tulostettava versioShare

Hae sivustolta: